Muut palvelut

  • Puurakenteisten rakennusten purku
  • Tonttihakkuut
  • Kasvinsuojelu ruiskutukset Danfoil ilma-avusteisella ruiskulla
  • Tienvarsien ja peltojen niitto